1. บริษัทฯก่อตั้งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
2. เงินทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาทถ้วน
3. ธุรกิจหลักของบริษัทฯมีดังนี้
 
ตัวแทนจำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้และผลไม้กระป๋องตรามาลีในช่องทางฟู้ดเซอร์วิส ในเขตกรุงเทพชั้นใน
ผลิตภัณฑ์ ชาเขียว ZENYA , SHA SHA ในช่องทาง ฟู้ดเซอร์วิส
อุปกรณ์เครื่องดื่มและอาหาร บริษัท รีเทลลิ้งค์(ไทยแลนด์) จำกัด
 
Business Solutions และ Specialist
พัฒนาและทำโซลูชั่นส์ร่วมกับกลุ่ม SUN108(เครือสหพัฒน์)
พัฒนาและทำโซลูชั่นส์ร่วมกับทีม บริษัท GRINDMASTER CECILWARE
พัฒนาสินค้าและสูตรเครื่องดื่มให้กลุ่มลูกค้า KEY ACCOUNT และ CHAIN STORES
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูตรเครื่องดื่มและอุปกรณ์การเตรียมเครื่องดื่มเพื่อให้เหมาะสมกับช่องทางการตลาด
     มุ่งเน้นเฉพาะช่องทางการขายฟู้ดเซอร์วิสและ Away from home เท่านั้นเช่นโรงแรม, แคเทอริ่ง,คอฟฟี่เชน ,
         สถานศึกษา, ภัตตาคารและศูนย์อาหาร,สำนักงาน, ร้านเบเกอรี่ เป็นต้น 
     วิเคราะห์ช่องทางการขายและทำงานอย่างมีระบบ 
     มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์การขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทคู่ค้า 
     มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มให้เหมาะกับลูกค้าและช่องทางการตลาด
 
    "เป็นผู้เชี่ยวชาญการทำ 
    BEVERAGE BUSINESS SOLUTION 
    ในตลาด Away from home"
 
Copyright © 2012 All Service Solution Co.,Ltd.
All Right Reserved.
บริษัท ออล เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
69/1 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel  : 094-9855999 
Tel  : 062-0177999
Tel  : 085-3859999
Tel  : 094-9837999
 
Fax : 0-2385-2115